MENU
Hari Anti-Dadah Antarabangsa 2011 disambut pada setiap 26 Jun di seluruh dunia untuk memberi sokongan dan inspirasi kepada masyarakat untuk bertindak melawan penyalahgunaan dadah.
Last Updated: Wednesday, 24 November 2021 - 9:21am