MENU

Ubat Antiviral bagi merawat Influenza A H1N1 kini boleh didapati dengan lingkungan RM80.00. Ia boleh didapati di Klinik atau Hospital yang menyertai kempen Klinik Cegah dan Rawat Influenza A (H1N1) (KCRh1n1). Sila klik di sini untuk menyemak senarai klinik dan hospital yang terlibat.

Last Updated: Wednesday, 24 November 2021 - 9:21am