MENU

BERPANDUKAN KEPADA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2016 , BERIKUT ADALAH TAMBAHAN WAKTU PERINGKAT (WP) DALAM JADUAL WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) DILAKSANAKAN KHAS PADA BULAN RAMADHAN