MENU

OPERASI BERSEPADU BERSAMA PDRM MEMBANTERAS SALAH GUNA PREMIS YANG MELETAK MESIN SIMULATOR BAGI TUJUAN PERJUDIAN

Operasi bersepadu Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan MDR bersama PDRM telah dijalankan mulai bulan Mac 2016 sehingga sekarang. Hasil daripada 10 kali operasi tersebut, sebanyak 35 mesin simulator telah dirampas dan akan dilupuskan.

Untuk membanteras aktiviti ini, Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan MDR dan PDRM akan membuat operasi bersepadu dari masa ke masa.

 

    

  

Last Updated: Thursday, 20 January 2022 - 9:48am