MENU

Persiapan Keberangkatan Tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota, Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah diiringi Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Puan Pahang, Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj ke Daerah Raub pada 4 Februari 2017.Turut Mengiringi KDYMM Pemangku Raja Pahang, Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah A-Musta'in Billah dan Yang Amat Berbahagia Cik Puan Nor Bahiyah binti Mohd Akib

 

 

Last Updated: Thursday, 20 January 2022 - 9:48am