MENU

Jabatan Perancangan Pembangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Roznee Hana Binti Rosli Pegawai 09-3551175
Bahagian Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norida Binti Noordin Pegawai 09-3559414
Jabatan Kawalan Bangunan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Azhari Bin Abdullah Hashim Pegawai 09-3551175
Jabatan Perkhidmatan Masyarakat Perbandaran
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Kamal Bin Hashim Pegawai 09-3551175