MENU
  1. Mengutip cukai taksiran, lesen perniagaan dan pengiklanan.
  2. Merancang, melaksana serta mengawalselia pembangunan selaras dengan Rancangan Struktur Negeri Pahang, Rancangan Tempatan Daerah Raub dan Dasar-Dasar Kerajaan.
  3. Menyelaras dan memberi kerjasama kepada jabatan-jabatan lain serta pihak swasta untuk membangunkan sesuatu kawasan dalam pelbagai program.
  4. Mengawalselia dan menguatkuasakan premis makanan dan kawalan penyakit berjangkit bersama Pejabat Kesihatan Daerah Raub.
  5. Memantau, menyelaras dan mempertingkatkan keindahan kawasan Majlis Daerah Raub di samping memelihara dan memulihara landskap semulajadi yang sedia ada.
  6. Mewujudkan kemudahan-kemudahan yang berkualiti dan perkhidmatan-perkhidmatan asas dan awam bagi keselesaan penduduk setempat dan pengunjung.
Kemaskini Terakhir: Isnin, 9 Mei 2022 - 10:02am