MENU

Raub merupakan salah satu bandar pelancongan Negeri Pahang Darul Makmur. Keindahan alam semulajadi menjadikan bandar Raub tarikan pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara.

Majlis Daerah Raub telah ditubuhkan melalui warta kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur pada 04 Jun 1981 Jilid 34/12, No. Gn 339, Pekan No.Pw 1236 yang berkuatkuasa pada 01 Julai 1981. Ianya merangkumi kawasan seluas 110.31 kilometer persegi. Oleh yang demikian perluasan keseluruhan kawasan majlis telah bertambah menjadi 977.207 kilometer persegi.

Kawasan Majlis Daerah Raub telah diperluaskan dengan mengambil keluasan Bukit Fraser dan lain-lain kawasan dalam daerah Raub kecuali kawasan hutan simpan berkuatkuasa pada 07 November 1997 melalui Warta Kerajaan negeri Pahang Darul Makmur bertarikh 31 Disember 1998, Jilid 51/27, No GN 1082, Pelan NO. PW. 3270.

Disamping itu, beberapa perubahan dilakukan terhadap organisasi Majlis Daerah Raub di mana yang beroperasi sebelum ini diletakkan di bawah jabatan-jabatan.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 Januari 2022 - 9:48am