MENU
  1. Memperkasa keupayaan modal insan bagi meningkatkan kecekapan, profesionalisme ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan.
  2. Memperkukuhkan dan memantapkan sumber hasil majlis
  3. Memastikan pembangunan secara terancang dan terkawal.
  4. Mewujudkan persekitaran yang kondusif supaya masyarakat hidup selesa, sihat dan selamat.
  5. Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan dengan telus, adil dan berhemah.

Strategi Majlis Daerah Raub

  1. Berorientasikan pelanggan dan pro perniagaan (Customer Oriented And Bussiness Like).
  2. Melaksanakan dan menguatkuasakan Akta - akta yang digunapakai oleh MDR, dasar - dasar Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rancangan struktur serta rancangan tempatan secara efektif.
  3. Mewujudkan Warga Majlis Daerah Raub yang lebih berkualiti, berpengetahuan dan berkemahiran mengikut perkembangan atau keperluan sesama.
  4. Melaksanakan urus tadbir kewangan yang cemerlang (Good Corporate Governance).
  5. Melaksanakan budaya turun padang dan komunikasi terbuka dalam konteks perkhidmatan serta pembangunan dalam kawasan MDR. 
Kemaskini Terakhir: Isnin, 9 Mei 2022 - 10:02am