MENU
 • Proses kelulusan dan Pengeluaran Lesen Perniagaan Tidak Berisiko dalam tempoh 1 hari.
 • Proses Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 69 hari.
 • Proses Permohonan Pelan Infrastruktur dan Kerja Tanah dalam tempoh 57 hari.
 • Proses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang¬† dalam tempoh 57 hari.
 • Proses Pembayaran kepada pembekal / kontraktor melalui pesanan tempatan dalam tempoh 14 hari.
 • Proses permohonan penyelesaian kompaun dalam tempoh 10 minit.
 • Urusan pencen yang bersara wajib diuruskan dalam tempoh tidak melebihi 3 bulan.
 • Memproses permohonan pinjaman perumahan ke Perbendaharaan Malaysia tidak melebihi tempoh 21 hari daripada tempoh permohonan lengkap yang diterima.
 • Mengeluarkan Akuan Penerimaan Aduan Awam dalam tempoh 3 hari bekerja.
 • Kelulusan untuk pengeluaran permit bagi bangunan sementara diluluskan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pembayaran.
 • Memastikan kes-kes pendakwaan dan perundangan bagi pihak Majlis Daerah Raub dapat difailkan di mahkamah dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh izin dakwa diperolehi daripada pihak Pendakwa Raya.
 • Membuat ulasan Pelan Landskap bagi projek pembangunan Majlis Daerah Raub dalam tempoh 14 hari.
Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 Januari 2022 - 9:48am