MENU

Pekeliling

Senarai Pekeliling yang digunakan oleh Majlis Daerah Raub

 • Pekeliling MDR dan semua keputusan mesyuarat penuh.

 • Pekeliling Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

 • Pekeliling Jabatan Alam Sekitar.

 • Pekeliling Jabatan Pengairan Dan Saliran.

 • Pekeliling Perbendaharaan.

 • Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan yang Berkaitan.

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 • Pekeliling dan Surat Perbendaharaan.

 • Pekeliling dan Surat Perkhidmatan.

 • Perkeliling Akauntan Negara.

 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

 • Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam.

 

Panduan

Senarai Panduan yang digunakan oleh Majlis Daerah Raub:

 • Garis Panduan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

 • Garis Panduan Jabatan Lanskap Negara Siri Jln/GP001/2001.

 • Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor.

 • Panduan dan Tatacara Perolehan 1995.

 • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.

 • Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.

 • Arahan Perbendaharaan.

 • Kelulusan SIRIM.

 • Arahan Perbendaharaan.

 • Arahan Keselamatan.

 • Arahan Perkhidmatan.

 • Syarat - Syarat Lesen.

 • Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.

 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal.

 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Pembangunan Sejagat.

 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian.

 • Garis panduan/Piawaian Perancangan Perumahan Pekerja Kilang.

Kemaskini Terakhir: Isnin, 9 Mei 2022 - 10:02am