MENU

Akta

 1. Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976

 2. Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

 3. Akta 133, Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1976,

 4. Akta Pengambilan Tanah 1976.

 5. Kanun Tanah Negara

 

Enakmen

 1. Enakmen Kawalan Kerbau Lembu 2001.

 2. Enakmen Hiburan 1993.

 3. Enakmen Hiburan (Pindaan) 2006

 

Undang - Undang Kecil

 1. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Kerajaan Tempatan (Majlis Daerah Raub) 1983

 2. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Majlis Daerah Raub) 1983

 3. Undang-undang Kecil Bayaran Pelan dan Permit (Majlis Daerah Raub) 1983

 4. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Raub) 1983

 5. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Raub) 1984

 6. Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan (Majlis Daerah Raub) 1986

 7. Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Raub) 1986

 8. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Raub) 1987

 9. Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Raub) 1987

 10. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Raub) 1987

 11. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Raub) 1989

 12. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Raub) 1990

 13. Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Raub) 1992

 14. Undang-undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Raub) 1998

 15. Undang-undang Stor Kayu dan Kerja Kayu (Majlis Daerah Raub) 1999

 16. Undang-undang Vandalisme (Majlis Daerah Raub) 2006

 17. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Raub) 2007

 18. Undang-undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Raub) 2008

 

Perintah

 1. Perintah pengangkutan jalan (Peruntukan mengenai tempat letak kereta) Majlis Daerah Raub 1996; dan

 2. Perintah pengangkutan jalan (Peruntukan mengenai tempat letak kereta)(Sistem Kupon) Majlis Daerah Raub 2006

Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 Januari 2022 - 9:48am