MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian
Majlis Daerah Raub Bagi Tempoh
Januari 2019 Hingga Disember 2019

 

BULAN

JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN MAJLIS DAERAH RAUB BAGI TAHUN 2019

e-OSC

Aduan Awam e-Pembayaran
e-Maklumbalas
MySMS

JUMLAH

 JANUARI

30 25 40 18 19 140

%

21% 18% 29% 12% 14% 100

 FEBRUARI

38 25 39 19 25 140

%

27% 18% 28% 13% 19% 100

 MAC

35 30 40 25 20 150

%

23% 20% 27% 17% 13% 100

 APRIL

           

%

           

 MEI

           

%

           

JUN

           

%

           

JULAI

           

%

           

OGOS

           

%

           

 SEPTEMBER

           

%

           

OKTOBER

           

%

           

NOVEMBER

           

%

           

 DISEMBER

           

%

           

 

 

bilangan_transaksi_dalam_talian_2018.pdf

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Raub. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2019.

Kemaskini Terakhir: Selasa, 30 Jun 2020 - 3:48pm