MENU

 

Bilangan Transaksi Dalam Talian
Majlis Daerah Raub Bagi Tempoh
Januari 2020 Hingga Oktober 2020

 

 

BULAN

JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN MAJLIS DAERAH RAUB BAGI TAHUN 2020

e-OSC

Aduan Awam e-Pembayaran
e-Maklumbalas
MySMS

JUMLAH

 JANUARI

39 24 35 20 22 140

%

26% 17% 23% 14% 20% 100%

 FEBRUARI

32 24 33 25 16 130

%

23% 18% 22% 17% 20 100%

 MAC

37 30 40 25 18 150

%

25% 20% 26% 16% 13% 100%

 APRIL

35 24 36 25 20 140

%

23% 18% 27% 15% 17% 100%

 MEI

33 26 38 22 11 130

%

21% 20% 29% 17% 13% 100%

JUN

30 25 35 26 14 130

%

20% 20% 28% 18% 14% 100%

JULAI

32 20 33 25 10 120

%

28% 17% 28% 19% 8% 100%

OGOS

35 22 30 23 15 125

%

26% 19% 25% 20% 10% 100%

 SEPTEMBER

37 24 36 23 20 140

%

30% 17% 25% 16% 12% 100%

OKTOBER

40 25 32 18 15 130

%

35% 20% 25% 11% 9% 100%

NOVEMBER

           

%

           

 DISEMBER

           

%

           

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Raub. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula  Januari hingga Disember untuk tahun 2020. 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 26 November 2020 - 10:15am