MENU

 

Bilangan Transaksi Dalam Talian
Majlis Daerah Raub Bagi Tempoh
Januari 2021 Hingga Disember 2021

 

 

BULAN

JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN MAJLIS DAERAH RAUB BAGI TAHUN 2021

e-OSC

Aduan Awam e-Pembayaran
e-Maklumbalas
MySMS

JUMLAH

 JANUARI

39 24 35 20 22 144

%

26% 16% 24% 14% 15% 100%

 FEBRUARI

35 22 31 27 13 128

%

27% 17% 24% 21% 10% 100%

 MAC

39 27 40 19 15 140

%

28% 20% 29% 14% 11% 100%

 APRIL

35 20 32 22 13 122

%

29% 16% 26% 18% 11% 100%

 MEI

33 24 29 18 20 124

%

27% 19% 23% 15% 16% 100%

JUN

43 28 21 19 16 127

%

34% 22% 17% 15% 13% 100%

JULAI

27 19 33 25 13 117

%

23% 16% 28% 21% 11% 100%

OGOS

23 17 27 20 20 107

%

21% 16% 25% 19% 19% 100%

 SEPTEMBER

27 26 30 32 21 136

%

20% 19% 22% 24% 15% 100%

OKTOBER

           

%

          100%

NOVEMBER

           

%

          100%

 DISEMBER

           

%

          100%

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Raub. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula  Januari hingga Disember untuk tahun 2020. 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 27 Oktober 2021 - 9:53am