MENU

1. Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976

2. Akta 172, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976

3. Akta 133, Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1976,

4. Akta Pengambilan Tanah 1976.

5. Kanun Tanah Negara

Kemaskini Terakhir: Isnin, 9 Mei 2022 - 10:02am