MENU

Bilangan Transaksi Dalam Talian
Majlis Daerah Raub Bagi Tempoh
Januari 2015 Hingga Disember 2015

 

BULAN

JUMLAH MENGIKUT JENIS TRANSAKSI DALAM TALIAN MAJLIS DAERAH RAUB BAGI TAHUN 2015

e-OSC

Aduan Awam e-Pembayaran
e-Maklumbalas
MySMS

JUMLAH

 JANUARI

38 25 40 18 19 140

%

27% 18% 29% 12% 14% 100

 FEBRUARI

30 25 41 19 25 140

%

21% 18% 29% 13% 19% 100

 MAC

31 26 39 18 26 140

%

22% 19% 28% 12% 19% 100

 APRIL

27 18 41 20 24 130

%

21% 14% 32% 15% 18% 100

 MEI

28 20 40 21 25 134

%

21% 15% 29% 16% 19% 100

JUN

30 19 35 22 25 131

%

23% 14% 27% 17% 19% 100

JULAI

           

%

           

OGOS

           

%

           

 SEPTEMBER

           

%

           

OKTOBER

           

%

           

NOVEMBER

           

%

           

 DISEMBER

           

%

           

 

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2014

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2013

Bilangan Transaksi Dalam Talian 2012

 

Penerangan:

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan dalam talian yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Raub. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2015.

Kemaskini Terakhir: Khamis, 20 September 2018 - 10:57am